Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Driessen Food is in 2008 gestart met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).
Dit heeft geleid tot een 'Duurzaam Driessen Food Code' waar wij als bedrijf naar leven, maar wij ook onze leveranciers aan willen houden.

Christiaan Driessen

Christiaan Driessen

directeur Driessen Food

Vragen over ons bedrijf?

Bel op 030 3070000
of info@driessenfood.nl

Samengevat stelt de Duurzaam Driessen Code dat:

  • Er wordt gewerkt met inachtneming van alle van toepassing zijnde wetten en voorschriften.
  • Er is respect voor de mensenrechten.
  • Er zijn veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor alle medewerkers.
  • Alle producten en diensten worden geleverd volgens vastgelegde kwaliteits- en veiligheids criteria.
  • Activiteiten worden uitgevoerd met zorg en respect voor het milieu.
  • Er wordt gewerkt volgens een milieumanagementprogramma.
  • Leveranciers van Driessen Food dienen zich ook aan de Duurzaam Driessen Food Code te houden en dit ook te verlangen van hun directe leveranciers

Producten

Producten die milieu- en/of diervriendelijk(er) zijn geproduceerd zijn in al onze productgroepen vertegenwoordigd, mét en zonder officieel keurmerk. In dit laatste geval gaat het met name om regionale producten waarbij wij zelf hebben kunnen constateren dat deze op een meer natuurlijk verantwoorde manier worden geproduceerd. Meer informatie hierover kan je vinden op de verschillende productpagina's.