Privacy

Uw privacy is belangrijk voor ons. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we met uw persoonsgegevens doen. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Welke soort persoonsgegevens worden verzameld

 • Personalia: (bedrijf)naam, adres, woonplaats, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres
 • Bestelgegevens: welke artikelen u besteld
 • Interactiegegevens: alle gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een goede bedrijfsvoering (IBAN, IP-adres)

Hoe worden de persoonsgegevens gebruikt

We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en, waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoering van de overeenkomsten: We verwerken uw persoonsgegevens om u de producten en diensten van uw keuze te leveren.
 • Klantenservice: We gebruiken uw informatie om u te ondersteunen in het gebruik van onze diensten. Dit omvat het gebruik van persoonsgegevens om problemen met producten en diensten vast te stellen, verkeerde transacties te herstellen en bijvoorbeeld andere klant ondersteunende gerelateerde diensten te leveren.
 • Klantcontact en communicatie: We gebruiken uw gegevens om met u te communiceren via e-mail, sms-berichten, push of andere elektronische media. Zo ontvangt u van ons facturen en kunnen wij met u communiceren om uw account te bevestigen, u herinneringen te sturen, problemen op te lossen en om u uit te nodigen om deel te nemen aan klanttevredenheidsonderzoeken.
 • Marketing: We willen u graag via e-mail, sms, push of andere elektronische media op de hoogte houden van onze producten en diensten. U heeft het recht om u te allen tijde af te melden voor deze informatievoorziening. Afhankelijk van uw voorkeuren kunt u zich uitschrijven, uw instellingen direct online wijzigen of contact opnemen met onze verkoopafdeling om dit voor u te doen.
 • Veiligheid, beveiliging en beslechting van geschillen: We gebruiken uw gegevens om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze producten, diensten en klanten te waarborgen. Zo verwerken we uw gegevens voor het opsporen en voorkomen van fraude, diefstal en ander misbruik van onze diensten. In voorkomend geval kunnen we uw gegevens gebruiken in het kader van geschillenbeslechting, om nakoming van de overeenkomst met u af te dwingen, om onze rechten jegens derden af te dwingen of om onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden.
 • Wettelijke verplichtingen: We kunnen uw informatie verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Bijvoorbeeld het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (zoals politie/justitie).
 • Verbetering en personalisering van onze producten en diensten: We gebruiken uw persoonsgegevens om onze producten en diensten te verbeteren. Inzicht in klikgedrag en zoekresultaten op onze website kunnen ons bijvoorbeeld helpen om nieuwe productfuncties te prioriteren of deze te identificeren.
 • Onderhoud, ontwikkeling en incidentmanagement: Indien u problemen ondervindt met één van onze producten of diensten kan het zijn dat we persoonsgegevens, zoals uw naam en klant-ID moeten verwerken om het betreffende probleem op te lossen. We verwerken uw persoonsgegevens ook voor sommige interne operationele processen. Bijvoorbeeld wanneer we klantgegevens naar een nieuwe database overbrengen.
 • Uitvoering van algemene bedrijfsprocessen, intern management en managementrapportage: Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren, gebruiken we uw persoonsgegevens voor algemene bedrijfsprocessen. We verwerken uw gegevens bijvoorbeeld voor archiveringsdoeleinden, verzekeringen, managementrapportages, audits en andere administratieve doeleinden.

Met wie worden de persoonsgegevens gedeeld

We delen uw persoonsgegevens met derden afhankelijk van de producten en de diensten die u gebruikt. We delen uw gegevens:

 • Voor zover nodig om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, onze diensten te verlenen en mogelijk te maken;
 • In gevallen waarin u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om dit te doen;
 • Als wij daartoe rechtmatig worden verzocht in het kader van rechtshandhaving;
 • Om in voorkomend geval onze overeenkomst met u te handhaven;
 • Om onze rechten naar derden toe af te dwingen of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden;
 • Om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze diensten te waarborgen.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard

We bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist.

Toegang tot en beheer van persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: privacy@driessenfood.nl. We zullen dan zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren en dit uiterlijk binnen 1 maand verwerken.

Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van uw overeenkomst;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen bijvoorbeeld;
  voor het kunnen uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten; 
  ten behoeve van bepaalde vormen van direct marketing en profiling; 
  ter archivering van informatie over uw account zodat u dit op een later tijdstip kunt heractiveren; 
  om fraude of misbruik van onze diensten op te sporen of te voorkomen; 
  of ten behoeve van de beveiliging van ons netwerk en systemen;
 • De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de bewaarplicht voor administratieve gegevens of om bepaalde informatie na een politiebevel te delen voor strafrechtelijk onderzoek;
 • Wanneer u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een verwerking, bijvoorbeeld voor het delen van gegevens met partners voor commerciële doeleinden.

Wanneer de bewerking berust op toestemming heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. In dat geval zullen we de betreffende verwerking van uw gegevens beëindigen. Het intrekken van de toestemming verandert de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vόόr de intrekking daarvan niet.